Սոկեյլի պարտականությունները

ՎԱNԱՌՔԻ ՎՏԱՆԳ, ԱՌՈՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ

Ընկերությունը ձգտում է ապահովել աշխատակիցների անվտանգ և առողջ աշխատավայր, որպեսզի խուսափի տարածաշրջանի և նրա շրջակա միջավայրի վրա ազդեցությունից: Միևնույն ժամանակ, այն ներդրումներ է կատարել ջրի մաքրման արդյունաբերական գործարան կառուցելու և մի շարք տեխնոլոգիաներ ներդնելու համար `կանաչ և ավելի մաքուր արտադրություն ստանալու, արդյունավետությունը բարելավելու և որակը ապահովելու համար:

New-and-High-tech-Enterprise